Quán triệt Nghị quyết TW 6, Khóa XII và chương trình hành động của Tỉnh ủy đến đảng viên, cán bộ, viên chức trong toàn trường

 IMG 0039

Ngày 30/01/2018, Đảng ủy trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII và chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Thực hiện kế hoạch số 69 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long và kế hoạch số 06 của Đảng ủy trường Đại học SPKT Vĩnh Long về tổ chức triển khai học tập, quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 30/01/2018, Đảng ủy trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết dành cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động. 

IMG 0038

Đồng chí Trần Văn Bạch - Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Long

Đc. Trần Văn Bạch - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

IMG 0042

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn trường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của từng đơn vị, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Kết thúc chương trình, PGS. TS Cao Hùng Phi – Bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường cũng đã gửi lời cám ơn đến Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp hỗ trợ triển khai Nghị quyết, đồng thời triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác tháng 2/2018 của Trường Đại học SPKT Vĩnh Long cũng như gửi lời chúc tết đến toàn thể cán bộ, giảng viên đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và vui xuân an toàn.

 Quang Đức

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện