Đề và đáp án môn Sinh thi THPT quốc gia

Giống như với Lý, Hóa, đề Sinh gồm 40 câu, thí sinh được làm trong 50 phút.

src="images/thpt_2017/sinh/sinh8a-1498193907_680x0.jpg" alt="" />

<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện