Main Page
NCKH&HTQT

Thông báo: Phát động và Kế hoạch Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2015

Nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong Nhà trường, thiết thực hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Ban chỉ đạo thông báo phát động Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2015 cho toàn thể CBVC và HSSV…

Read more: Thông báo: Phát động và Kế hoạch Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2015

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Ứng dụng phần mềm Test Pro 6.0 trộn đề thi trắc nghiệm Vật lý đại cương (Tác giả ThS. Lê Doãn Duy); 2. Nghiên cứu sửa chữa, phục hồi và nâng cấp mô hình hệ thống máy điều hòa dàn trải Panasonic và mô hình hệ thống tủ lạnh dàn trải Electrolux (Tác giả ThS.NCS. Nguyễn Văn Minh);...

Read more: DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.