Main Page
NCKH&HTQT

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

SỐ LƯỢNG

CẤP

CQCQ

NĂM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1

Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương (Hệ cao đẳng)

ThS. Lê Doãn Duy

1

Trường

Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

2014

2

Ứng dụng phần mềm Test Pro 6.0 trộn đề thi trắc nghiệm Vật lý đại cương

ThS. Lê Doãn Duy

4

Trường

2014

3

Nghiên cứu phương pháp vẽ nhanh biểu đồ nội lực trong môn học sức bền vật liệu

ThS. GVC. Nguyễn Hồng Tâm

2

Trường

2014

4

Ứng dụng một số phần mềm của tin học để mô phỏng các cơ cấu trong nguyên lý – chi tiết máy

ThS. Phạm Văn Dương

1

Trường

2014

5

Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Cơ lý thuyết (CĐN)

ThS. GVC. Nguyễn Hồng Tâm

2

Trường

2014

6

Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Hóa đại cương (hệ CĐSP)

ThS. La Thị Hằng

1

Trường

2014

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1

Giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Văn Tâm

1

Trường

 

Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

 

2014

2

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-  Lênin nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên hệ cao đẳng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

ThS. Lê Thị Tâm

2

Trường

2014

3

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Pháp luật – bậc cao đẳng nghề

ThS. Nguyễn Thị Ràng

1

Trường

2014

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Nghiên cứu viết phần mềm quản lý điểm theo quy chế tín chỉ

ThS. Nguyễn Duy Phúc

1

Trường

Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

2014

KHOA SƯ PHẠM

1

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học nghề nghiệp theo chương trình đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

ThS. Nguyễn Công Đắc

1

Trường

Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

2014

2

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần Tâm lý học nghề nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

ThS. Nguyễn Nhu Liễu

1

Trường

Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

2014

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1

Nghiên cứu sửa chữa, phục hồi và nâng cấp mô hình hệ thống máy điều hòa dàn trải Panasonic và mô hình hệ thống tủ lạnh dàn trải Electrolux

NCS. Nguyễn Văn Minh

4

Trường 

Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

2014

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1

Khảo sát việc dạy và học các âm phụ gây khó khăn cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

ThS. Lê Xuân Thịnh

1

Trường 

Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

2014

PHÒNG - TRUNG TÂM

1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập thực hành tiện và đánh giá kết quả học tập của sinh viên hệ CĐ SPKT, nhằm phát huy tính tích cực và hiệu quả trong dạy và học

ThS. Nguyễn Minh Sang

2

Trường 

Trường ĐHSPKT Vĩnh Long

2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.