• Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có 10 sinh viên đạt giải cao kỳ thi KNN Quốc gia 2018
    Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có 10 sinh viên đạt giải cao kỳ thi KNN Quốc gia 2018
  • 81 sinh viên lên đường xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản
    81 sinh viên lên đường xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản
  1. Tin mới
  2. TUYỂN SINH 2018
  3. Thông báo
  4. Học bổng

Biểu mẫu nghiên cứu khoa học

Mã số

Tên biểu mẫu

Tải về

BM-NC-01-00

Phiếu đăng ký đề tài

54Kb

BM-NC-02-00

Đề cương đề tài

82Kb

BM-NC-03-00

Phiếu đánh giá đề cương

28Kb

BM-NC-04-00

Biên bản xét duyệt

29Kb

BM-NC-05-00

Báo cáo tiến độ thực hiện

46Kb

BM-NC-06-00

Thuyết minh đề tài

86Kb

BM-NC-07-00

Phiếu nhận xét đánh giá phản biện

52Kb

BM-NC-08-00

Phiếu đánh giá nghiệm thu

52Kb

BM-NC-09-00

Biên bản tổng hợp nghiệm thu

57Kb

BM-NC-10-00

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị

58Kb

BM-NC-11-00

Phiếu giao nhận sản phẩm NCKH

52Kb

BM-NC-12-00

Phiếu xác nhận ứng dụng NCKH

49Kb

 

Đơn xin gia hạn đề tài

18Kb

 

Hợp đồng nghiên cứu

49Kb

 

Biên bản thanh lý

38Kb

 

Phiếu đề xuất Đề tài KH&CN cấp Tỉnh

32Kb

 

Phiếu đề xuất Đề tài KH&CN cấp Bộ

30Kb