ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU
VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn