CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC

Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ thông tin
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành an toàn thông tin
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành sư phạm công nghệ
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành du lịch
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công tác xã hội
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ sinh học
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành thú y
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ thực phẩm
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ chế tạo máy
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật giao thông
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành kỹ thuật hóa học
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Luật
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Khoa học máy tính
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Giáo dục học
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Quản lý giáo dục
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Công nghệ sau thu hoạch
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Kinh tế
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Kinh doanh Quốc tế
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Thương mại điện tử

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn