TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 2 + 2

CHƯƠNG TRÌNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 2+2
NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn