Thư ngỏ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được thành lập năm 1960, là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam. Sứ mạng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là nơi đào tạo giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật đa ngành có trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng ngang tầm với các trường đại học lớn trong nước và khu vực ASEAN; là trung tâm bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, công nghệ kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện ngày càng tốt sứ mạng trên cũng như gắn kết các hoạt động của Trường với các trường THPT trong cả nước, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long rất mong muốn và vinh dự hợp tác với Quý trường về việc liên kết Trường với Quý trường để giới thiệu và trao đổi thông tin hoạt động của hai bên, giúp các em học sinh và các bậc phụ huynh nắm rõ hoạt động đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đồng thời giới thiệu các thông tin, hình ảnh của Quý trường với các trường PTTH trong cả nước trên Website của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (www.vlute.edu.vn). Tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong công tác đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp và tuyển sinh hàng năm.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long rất mong nhận được sự chấp thuận và hợp tác của Quý trường để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên./.