Tư vấn Hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2017 cùng với Sở Giáo dục & Đào tạo

Nhằm cung cấp thông tin về Quy chế kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017; Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017; Xem tiếp …

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long thu hút gần 4000 học sinh tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2017

Ngày 5/3/2017, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2017. Có gần 4.000 học sinh đến từ 28 trường THPT ở các tỉnh: Trà Vinh (THPT Bùi Hữu Nghĩa, Xem tiếp …

Sáng 5/3/2017 – ĐH SPKT Vĩnh Long tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh cho 1870 học sinh đến từ 16 trường THPT trong khu vực

STT Tên trường THPT Số HS 1 THPT Gành Hào – Bạc Liệu 80 2 THPT Lấp Vò 1 – Đồng Tháp 90 3 THPT Nguyễn Trãi – Đồng Tháp 80 4 THPT Lấp Vò 2 – Đồng Tháp 95 Xem tiếp …