Tư vấn Hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2017 cùng với Sở Giáo dục & Đào tạo

Nhằm cung cấp thông tin về Quy chế kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017; Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017; Xem tiếp …