Sáng 5/3/2017 – ĐH SPKT Vĩnh Long tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh cho 1870 học sinh đến từ 16 trường THPT trong khu vực

STT Tên trường THPT Số HS
1 THPT Gành Hào – Bạc Liệu 80
2 THPT Lấp Vò 1 – Đồng Tháp 90
3 THPT Nguyễn Trãi – Đồng Tháp 80
4 THPT Lấp Vò 2 – Đồng Tháp 95
5 THPT Mỹ Quý – Đồng Tháp 65
6 THPT Vị Thủy – Hậu Giang 100
7 THPT Tứ Kiệt – Tiền Giang 45
8 THPT Lưu Tấn Phát – Tiền Giang 80
9 THPT Bùi Hữu Nghĩa – Trà Vinh 75
10 THPT Cầu Ngang A – Trà Vinh 150
11 THPT Hồ Thị Nhâm – Trà Vinh 130
12 THPT Nguyễn Văn Hai – Trà Vinh 250
13 THPT Trà Ôn – Vĩnh Long 90
14 THPT Lê Thanh Mừng – Vĩnh Long 100
15 THPT Mang Thít – Vĩnh Long 200
16 THPT Nguyễn Văn Thiệt – Vĩnh Long 240

Leave a Reply