Sự kiện tháng 03/2017

1. Công tác đào tạo

 • Chuẩn bị sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017
 • Tổ chức thi và xét tốt nghiệp CĐN khóa 39, CĐSPKT khóa 38
 • Hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo trong đào tạo không chính quy
 • Đào tạo theo hướng tạo ra: “Diện mạo con người Việt Nam mới”

2. Công tác tuyển sinh

 • Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2017
 • Phối hợp đại học Vinh tuyển sinh 06 ngành bậc đại học chính quy
 • Tuyển sinh cao học năm 2017

3. Công tác chuyên môn

 • Duy trì môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện 5S trong nhà trường
 • Triển khai đề án xây dựng xưởng thực hành; sắp xếp và bố trí phòng truyền thống
 • Triển khai thực hiện đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2016-2020
 • Khoa CNTP kết hợp phòng QTTB nghiên cứu lập kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất nước tinh khiết
 • Chuẩn bị hồ sơ thanh tra đào tạo của Bộ GDĐT

4. Công tác nghiên cứu khoa học

 • Xét duyệt 05 đề tài NCKH trọng điểm năm 2017
 • Triển khai xây dựng lò sấy lác và tiến hành sấy thử nghiệm;
 • Tổ chức Hội thảo lần 2 đề tài NCKH cấp Tỉnh;
 • Triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017;
 • Lập hồ sơ đề xuất đề tài NCKH cấp Tỉnh năm 2017;
 • Bảo vệ đề tài NCKH cấp Bộ năm;
 • Phối hợp với công ty Esuahai và các đơn vị tổ chức khóa huấn luyện tác phong, kỹ năng làm việc cho SV theo tiêu chuẩn Nhật Bản;
 • Thảo luận với trường đại học KOREATECH Hàn Quốc về thỏa thuận hợp tác giữa 2 trường;
 • Phối hợp với TNV Hàn Quốc và các đơn vị trong trường xây dựng khung “Dự án thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng và triển cảm biến”.

5. Công tác Đoàn

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp cảm tình Đoàn năm 2017;
 • Xây dựng kế hoạch chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM;
 • Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp;
 • Phối hợp với Công ty Cuộc sống mới đào tạo kỹ năng mềm cho đoàn viên;
 • Tổ chức đêm văn nghệ chủ đề cách mạng chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM;

Leave a Reply