Lịch sử trường THPT Lý Thường Kiệt – Tây Ninh

– Trường Thực Nghiệm GDPT Tây Ninh được thành lập năm 1985.
– Lúc đầu trường chỉ có 2 lớp 1 với tổng số 80 học sinh.
– Đến năm 1993, trường có 10 lớp Tiểu học và 1 lớp 6.
– Từ 1993 đến nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh, trường đã phát triển được 31 lớp, trong đó có 12 lớp thuộc khối Tiểu học và 19 lớp thuộc khối THCS với 1449 học sinh.

Leave a Reply