Sự kiện tháng 02/2017

  • Chào đón các trường THPT đến thăm quan và tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh
  • Mở ngành học mới: CNSH, CNKT Nhiệt, CNKT Giao Thông;
  • Liên kết Đại học Vinh mở 06 ngành đào tạo bậc đại học;
  • Đầu tư dây chuyền sản xuất nước tinh khiết;
  • Bảo vệ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017;
  • Tiếp nhận tình nguyện viên từ tổ chức KOICA năm 2017;
  • Huấn luyện tác phong, kỹ năng làm việc cho SV theo tiêu chuẩn Nhật Bản;

Leave a Reply